HyperEDU este un sistem e-learning complex care îmbină avantajele învăţământului tradiţional cu tehnologia modernă, cu scopul de a îmbunătăţi actul de predare învăţare şi a creşte randamentul celor implicaţi în procesul educaţional. HyperEDU asigură reducerea semnificativă a costurilor, îmbunătățirea procesului de predare-învățare, integrare cu sistemul instituțional la nivel de servicii. De asemenea, implementează metode avansate de interacțiune în vederea creșterii factorului de asimilare a informației și dezvoltarea abilităților de comunicare ale cursantului: cursant-cursant, cursant-cadru didactic/formator profesional, cursant-resurse educaționale, cadru didactic/formator profesional-resurse educaționale.